Sørensensvej 5, Blokhus - lovliggørelse af udhus - Dispensation fra Lokalplan 19-017Find afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret d. 03. juni 2020. Klagefristen er 4 uger.