Skovsgaard, Enghaven 2 - Indretning af forsamlingshus - Afgørelse om ikke at nedlægge §12 forbudFind afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 17. juli 2019. Klagefristen er 4 uger.