Saltum, Saltum Strandvej 141 - Udstykning - Dispensation fra Lokalplan 141Læs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 3. juli 2019. Klagefristen er 4 uger.