Rødhus, Kystvejen 52 - Opførelse af servicefaciliteter mv. - Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 182Læs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 20. januar 2020. Klagefristen er 4 uger herefter.