Teknik, Plan og Miljø

Her finder du offentlige bekendtgørelser, Teknik og Miljøforvaltningen er forpligtet til at bringe efter gældende lovgivningen.

Find dispensationen her

Afgørelsen er annonceret 1. september 2017. Klagefristen er 4 uger.