Løkken, Munkensvej 26 - Tilladelse til fortsat markvandingDu kan se alle afgørelser meddelt i 2020 om indvindingstilladelser her