Fjerritslev, Under Lien 22 - anden placering af udhus - dispensation fra LokalplanLæs afgørelsen her.

 

Afgørelsen er annonceret d. 03.08.2020.  Klagefristen er 4 uger.