Engesgaard, Spergelvej 27 - Nyt udhus på 200 m² samt ridebane - LandzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 7. oktober 2019. Klagefristen er 4 uger.