Endelig vedtagelse af Lokalplan 20-003 for et boligområde ved Marken på Gjøl

Her finder du offentlige bekendtgørelser, Teknik og Miljøforvaltningen er forpligtet til at bringe efter gældende lovgivningen.

Find oplysninger om Lokalplan 20-003 og den endelige vedtagelse her.

Afgørelsen er annonceret den 8. september 2017. Klagefristen er 4 uger.