Ejersted, Nordvestvej 4 - Etablering af hævet nedsivning - Dispensation fra Lokalplan 244Læs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 14. februar 2020. Klagefristen er 4 uger.