Brovst, Kirsten Holcks Vej 17 - anden tagform, tagmateriale og facadehøjde dispensation fra Lokalplan 45Find dispensationen her. 

Afgørelsen er annonceret 02. juli 2019. Klagefristen er 4 uger.