Brovst, Jægerumvej 2 - Green Recycling ApS - miljøgodkendelse

Anlæg til midlertidig oplagring, nyttiggørelse og bortskaffelse af erhvervsaffald.

Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune besluttede på mødet den 10. august 2020 at meddele en tidsbegrænset miljøgodkendelse til Green Recycling ApS, gældende for perioden indtil den 10. august 2021.

 

Nye miljøgodkendelser offentliggøres på Miljøstyrelsens fællesoffentlige portal, Digital MiljøAdministration - DMA