Blokhus, Skovduesvinget 1 - afstand til skel - dispensation fra Lokalplan 200Find dispensationen her.

Afgølsen er annonceret den 6. maj 2019. Klagefristen er 4 uger.