Blokhus, Holstvej 20A - nyt sommerhus - dispensation fra Byplanvedtægt 1Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 16. september 2020. Klagefristen er 4 uger.