Blokhus, Høkervej - opførelse af cykelskur - Dispensation fra Lokalplan 19-003Læs afgørelsen her.

Afgørelsen er offentliggjort den 12. februar 2020. Klagefristen er 4 uger.