Blokhus, Frederiksensvej 5 - anden tagform og orientering - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1

Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret 10. august 2017. Klagefristen er 4 uger.