Attrup, Ladepladsen 8 - Etablering af legeplads - Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 07Læs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 28. juli 2020. Klagefristen er 4 uger herefter.