Vester Thorup, Toftholmvej 124 - midlertidigt oplag i forbindelse med nedrivning - landzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 26. marts 2021. Klagefristen er 4 uger.