V. Thorup, Vust Holme - Teknisk Anlæg - Endelig vedtagelse af Lokalplan 01-002 og Kommuneplantillæg nr. 13Læs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 23. september 2020. Klagefristen er 4 uger herefter.