Thorupstrand, Gyvelstien 3 - Opførelse af bygning - Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan 37Læs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 19. november 2020. Klagefristen er 4 uger.