Saltum, Laustvej 4 - opførelse af støjvold - dispensation fra Lokalplan nr. 244Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret d. 29. marts 2021. Klagefristen er 4 uger.