Saltum, Laustvej 2 - opførelse af støjvold - dispensation fra Lokalplan nr. 244Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret d. 13. april 2021. Klagefristen er 4 uger.