Saltum, Laustvej 2 - midlertidig beplantningsbeskyttelse - dispensation fra Lokalplan nr. 244Find dispensation her. 

Afgørelsen er annonceret d. 20. april 2021. Klagefrist er 4 uger.