Saltum, Østrupvej 25 - Udstykning - LandzonetilladelseLæs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 8. september 2021. Klagefristen er 4 uger.