Ryå, Rævhedevej 23 - drivhus - landzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 17. november 2020. Klagefristen er 4 uger.