Pandrup, Purkærvej 30 - Etablering af sø - Landzonetilladelselæs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 15. september 2021. Klagefristen er 4 uger.