Mejlhede, Bygholmvejlevej 382 - garage/værksted samt anneks - landzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 27. oktober 2020. Klagefristen er 4 uger.