Løkken, Lydiavej 3 - tagbeklædning af cementtagsten - dispensation fra Byplanvedtægt 4Find dispensation her.

Afgørelsen er annonceret d. 13. marts 2019. Klagefristen er 4 uger.