Løkken, Hovedgaden 31 - anden bebyggelsesprocent - dispensation fra Lokalplan 216Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret d. 28. september 2020. Klagefristen er 4 uger