Løkken, Alexandravej 35 - jordvold i skel - dispensation fra Lokalplan 239Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 14. april 2021. Klagefristen er 4 uger.