Løkken, Ørnegaardsvej 9 - anden orientering - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 24. september 2020. Klagefristen er 4 uger.