Ilsig. Regulering og nedklassificering af ca. 50 vandløb

Offentliggørelse af afgørelse om rørlægning og nedklassificering af ca. 50 m af det offentlige vandløb, Ilsig, som følge af rotteproblemer.

Se link til afgørelsen.

Klagefrist 4 uger fra 27.10.2020