Afgørelse om nedklassificering af Hvolbæk

Hermed offentliggøres afgørelse om nedklassificering af vandløbet Hvolbæk fra offentligt til privat vandløb

Link til afgørelse med klagevejledning

Klagefrist 18.12.2018