Halvrimmen, Nørre Økse Sø - Afgørelse om ikke VVM-pligt - Vindmøllerse afgørelsen her

Afgørelsen er annonceret d. 30. april 2019. Klagefristen er 4 uger.