Gøttrup, Sløjbrovej 51 - opførelse af hestestald - landzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 12. oktober 2020. Klagefristen er 4 uger.