Gøttrup, Gøttruphavevej 153 - etablering af hundetræningsbane - landzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 29. april 2021. Klagefristen er 4 uger.