Gjøl, Torpet 18 - Opførelse af bolig - landzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 3. maj 2021. Klagefristen er 4 uger.