Gjøl, Marken 65 - opførelse af stuehus - landzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 19. april 2021. Klagefristen er 4 uger.