Gjøl, Limfjordsgade 184 - etablering af sø - landzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 21. juli 2021. Klagefristen er 4 uger.