Fjerritslev, Skovgårdene 37 - opførelse af ungdomsboliger og fælleshus - dispensation fra Lokalplan nr. 18Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 14. april 2021. Klagefristen er 4 uger.