Der kom ingen bemærkninger til udkastet i høringsperioden, og Jammerbugt Kommune udsender nu den endelige Miljøtilsynsplan 2019-2022

Jammerbugt Kommune udsender endelig Miljøtilsynsplan 2019-2022. Miljøtilsynsplanen er udarbejdet i henhold til § 3 i miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Miljøtilsynsplan 2019-2022 for Jammerbugt Kommune.