Ejersted, Ejerstedvej - Etablering af sendeanlæg til mobiltelefoni - LandzonetilladelseLæs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 9. maj 2019. Klagefristen er 4 uger.