Blokhus, Skoddet 4 - anden afstand til skel - dispensation fra Lokalplan 19-017Find dispensationen her. 

Afgørelsen er annonceret d. 28. september 2020. Klagefristen er 4 uger.