Blokhus, Høkervej 5 - højere hegn - dispensation fra Lokalplan 19-003Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 19. april 2021. Klagefristen er 4 uger.