Attrup, Kokkedalsvej 50 - etablering af sendeanlæg - landzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 24. september 2020. Klagefristen er 4 uger.