Aabybro, Løvsangervej - beskæring af beplantningsbælte - dispensation fra Lokalplan nr. 1.17Find afgørelsen her. 

Afgørelsen er annonceret d. 14. september 2021. Klagefristen er 4 uger.