Øland, Hammershøj 3 - etablering af sendeanlæg - landzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 29. september 2020. Klagefristen er 4 uger.