Dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde torsdag 28. maj kl. 18Åbne dagsordenspunkter

 1. Lovligt forfald fra kommunalbestyrelsen
 2. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2020
 3. Godkendelse af regaranti for lån optaget af Domea Aabybro til opførelse af 40 ungdomsboliger på Skovbrynet i Fjerritslev
 4. Godkendelse af byggemodningsbudget for parcelhusgrunde på Vesterbjergvej i Brovst
 5. Godkendelse af byggemodningsbudget til byggemodning af 11 erhvervsgrunde på Høgårdsvej, Aabybro
 6. Anlægsregnskab vedrørende tilbygning til Nørhalne Hallen
 7. Anmodning om optagelse som kommunalt projekt
 8. Godkendelse af Planstrategi19
 9. Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup (2. forelæggelse)
 10. Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 24 og Lokalplan 19-009, Boligområde, Stenmarksvej, Hune (2. forelæggelse)
 11. Endelig Vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 30 og Lokalplan 15-005, Boligområde, Kirkegade, Brovst (2. forelæggelse)
 12. Delegation efter Lov om Planlægning - Forslag til Lokalplan 27-035, Boligområde Horsbækken III, Aabybro
 13. Anlæg af rundkørsel Vesterhavsvej / Faarupvej
 14. Anlæg af rundkørsel mm. Ø. Hovensvej / Kattedamsvej
 15. EUD måltal
 16. Decisionsskrivelse for regnskabsåret 2018
 17. Tilsynsrapporter
 18. Forslag til ny kvalitetsstandard vedrørende Servicelovens § 82 a og b.

Lukkede dagsordenspunkter

 1. Lukket punkt: Salg af Springvandstorvet 4, Blokhus
 2. Lukket punkt: Køb af faldefærdigt hus til nedrivning, alternativt tilskud til nedrivning til ejer - Langgade 101, Kaas
 3. Lukket punkt: Fritvalgsordning - godkendelsesordning
 4. Lukket punkt: Ansættelse af direktør for Børne- og Familieafdelingen

Bemærk: Spørgetiden er aflyst og tilhørere har ikke adgang!

Med Venlig Hilsen

Mogens Christen Gade
Borgmester

Dagsordener og referater kan ses her.

Følg mødet via Web-tv her