Dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde 25. juni 2020

På grund af coronasituationen er mødet desværre ikke åbent for tilhørere. Spørgetiden er af samme grund aflyst.

Åbne dagsordenspunkter

 1. Godkendelse af regnskab 2019 med tilhørende revisionsberetning
 2. Fremrykning af anlægsprojekter til 2020
 3. Godkendelse af skema A - 14 almene familieboliger - Kirkegade, Brovst
 4. Godkendelse af skema B - 8 almene familieboliger på Nordvangsvej, Skovsgård
 5. Prisfastsættelse på 10 parcelhusgrunde på Elbæksmindevej, Biersted
 6. Fysisk- strategisk udviklingsplan for Slettestrand og Thorupstrand
 7. Orientering om Årsrapport 2019 samt Strategi og handlingsplan 2020 for BRN
 8. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 08-006 for blandet bolig og erhverv i Slettestrand samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 26 (2. forelæggelse)
 9. Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-029, Boligområde, Degnelodden, Aabybro samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 (1. forelæggelse)
 10. Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 27-032 samt kommuneplantillæg nr. 35 for aflastningsområde for store udvalgsvarebutikker Teknologiparken, Aabybro, 1. forelæggelse
 11. Vedtagelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 28 for indflyvningszone og støjkonsekvensområde ved helikopterbase, V. Hjermitslev (1. forelæggelse)
 12. Nedlæggelse af del af offentlig vejareal i Aabybrocenteret
 13. Vandforsyningsstrategi til vandforsyning der anvendes til brandslukning.
 14. Godkendelse af udbudsstrategi for entreprenørydelsen til anlægsprojekt Ny Skole til Skolecenter Jetsmark
 15. Tilsynsrapporter for Rusmiddelcenter Jammerbugt til godkendelse
 16. Godkendelse af redegørelse over magtanvendelser i 2019
 17. Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2019
 18. Praksisplan for fysioterapi til godkendelse
 19. Efterretningssag - Besøgsrestriktioner
 20. Forslag til mødeplan 2021

Lukkede dagsordenspunkter

 1. Lukket punkt: Køb af faldefærdigt hus til nedrivning – Stubmøllevej 3, Klim, 9690 Fjerritslev
 2. Lukket punkt: Altiden - kontrakt/udbud

Med Venlig Hilsen

Mogens Christen Gade
Borgmester

Dagsordener og referater kan ses her.

Følg mødet via Web-tv her