Udbud af containere, komprimatorenheder og beholdere 2014

Jammerbugt Kommune har politisk besluttet, at genbrugspladserne skal "løftes". Der er således bygget en ny genbrugsplads i Fjerritslev, som skal bestykkes med containere samt komprimatoranlæg.

Ligeledes gennemføres en generel opdatering af Jammerbugt Genbrugs containerpark med udskiftning af containere. Der er således indbygget mulighed for yderligere udskiftninger.

Jammerbugt Kommune gennemfører derfor et udbud af containere, komprimatorenheder og beholdere. Udbuddet omfatter følgende 2 delaftaler:

 • Delaftale 1: Containere
 • Delaftale 2: Komprimatorenheder og beholdere

Der kan afgives tilbud på en eller begge delaftaler.

Udbudsforretningen gennemføres som et offentligt udbud.

Levering skal ske til nærmere angivne adresser i Jammerbugt Kommune. Leverandøren kan efter eget valg foretage leveringen af hovedleverancen i form af en eller flere leverancer.

Leverancerne skal være fuldendte senest ultimo oktober 2014.

 1. Udbudsbetingelser - pdf
 2. Tro og love erklæring - word
 3. Delaftale 1: Udbud af containere:
    - Kontrakt om containere - word
    - Bilag 1: Kravspecifikation - pdf
    - Bilag 2: Løsningsbeskrivelse - word
    - Bilag 3: Tidsplan og kundens deltagelse - word
    - Bilag 4: Priser og afregning - word
    - Spørgsmål og svar - delaftale 1 endelig i word

 4. Delaftale 2: Udbud af komprimatorenheder og beholdere:
    - Kontrakt om komprimatorenheder og beholdere - word
    - Bilag 1: Kravspecifikation - pdf
    - Bilag 2: Løsningsbeskrivelse - word
    - Bilag 3: Tidsplan og kundens deltagelse - word
    - Bilag 4: Priser og afregning - word
    - Spørgsmål og svar - delaftale 2 endelig - word

Hent udbudsbekendtgørelsen som pdf-fil.